P-871 PICMA®多层弯曲促动器

带位置传感器

PI P-871
闭环操作可实现超高精度
纳米级分辨率
位移达1.6毫米
陶瓷封装可延长使用寿命
扫描应用的完美选择
真空兼容版本
工作电压低
含固定硬件
可提供特殊OEM-和台式放大器

规格

pdf
pdf

数据表P-871

2015-02-02
2015-02-02
pdf - 718 KB
pdf - 713 KB

图纸/图片

下载

数据表

pdf
pdf

数据表P-871

2015-02-02
2015-02-02
pdf - 718 KB
pdf - 713 KB

文件

pdf

技术说明PL1XT0001

PL112、PL122、PL127、PL128、PL140 PICMA®多层弯曲元促动器
2017-02-20
English
pdf - 406 KB

3D模型

zip

P-871 STEP

English
zip - 202 KB